Transport novca i vrijednosti

Securitas u BiH je jedan od rijetkih Securitasa na svijetu koji direktno bez podugovarača nudi transport novca i vrijednosti na nivou cijele države.

Opremljenost sektora za transport novca i vrijednosti

Svako vozilo u kojem se obavlja transport vrijednosnih pošiljki je blindirano i opremljeno sa: kolor kamerama (dan/noć) sa digitalnim zapisom, VTR/VTB sistemima elektrohemijske zaštite, GSM linijom putem koje se poziva vozilo iz nadzornog centra i prati stanje unutar vozila, GPS nadzorom putem kojeg se mogu izdavati određene komande od aktiviranja elektrohemijskih sistema zaštite do gašenja vozila.

Posebno kvalifikovani zaštitari rade na transportu

Poslove transporta novca i vrijednosnih pošiljki obavljaju posebno obučeni zaštitari sa višegodišnjim iskustvom na ovim poslovima. Zaštitari koji imaju najbolje rezultate nakon testiranja kandidiraju se za poslove transporta novca i vrijednosnih pošiljki.

*
*