Securitas security guard Chicago

Obuka zaposlenih

Prema posljednjim istraživanjima na nivou grupe, rezultati su pokazali da 80 posto ispitanika vjeruje da obuka i adekvatna vježba mogu doprinijeti kvaliteti posla. Veliki broj uposlenika je smatrao da im je dato pravo donošenja odluke na svom nivou, a 69 posto ispitanika je odgovorilo da posjeduju veliku motivaciju za rad u Securitasu. U istraživanju je učestvovalo 20 zemalja, članica grupe Securitas.