Skip to main content

Edukacija

Ovdje možete naći podatke o obaveznoj edukaciji.

Dok uposlenici u Securitasu naporno rade i brinu o sigurnosti klijenata, Securitas se brine o njima. Tim uposlenika u kadrovskoj službi se trudi obezbijediti im korektne radne uslove i sigurnost na radu. Samo tako se može opravdati status globalno priznatog preduzeća.

Obavezne edukacije koje uposleni u Securitasu BiH moraju proći su:

Svi uposlenici:

  • Zaštita na radu (po zasnivanju radnog odnosa, te u slučaju promjene radnog mjesta)
  • Zaštitu od požara (svake 2 godine)
  • Vrijednosti i načela Securitasa (svakih 18 mjeseci)

Uposlenici sa certifikatima fizičke i tehničke zaštite:

  • Provjera bojevog gađanja (svake 2 godine)
  • Psiho-fizičke provjere (svake 2 godine)

Rukovodno/administrativno osoblje:

  • Antikorupcija (svakih 18 mjeseci)
  • Instrukcije o sukobu interesa (svakih 18 mjeseci)
  • Zaštita podataka (jednokratno)
Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.