Skip to main content

Securitas u BiH

Securitas BH d.o.o. je najveća grupacija agencija za privatnu zaštitu lica i imovine u BiH. Imamo preko 4000 klijenata i 1700 zaposlenih koji čuvaju preko 6000 lokacija.

Securitas BH d.o.o. Sarajevo je osnivač dvije agencije za zaštitu lica i imovine:

  • Securitas d.o.o. Sarajevo
  • Securitas Mobile d.o.o. Sarajevo

Za sve vrste klijenata, pružamo kombinovanu zaštitu koja obuhvata: fizičku i tehničku zaštitu, dojavno-operativni centar, intervencijske timove, transport novca i vrijednosti, zaštita lica i sigurnosni inženjering.

Agencije posluju u 16 poslovnica u Bosni i Hercegovini.

An error has occurred while getting captcha image
Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.