Securitas je globalno preduzeće za privatnu zaštitu

i u BiH posluje od 2010. godine.

Securitas u svijetu upošljava preko 370,000 ljudi u 56 zemalja svijeta. Glavne usluge koje pruža su: fizička i tehnička zaštita, mobilna intervencija i monitoring, te konsultantske i detektivske usluge. Poseban naglasak u komunikacija sa klijentima se stavlja na kombinovanu i specijaliziranu zaštitu, što znači – prilagođenu potrebama korisnika. Više detalja.

U 2019. godini ukupna prodaja je iznosila MSEK 110,899 ili 19.763 MBAM. Više o poslovanju na međunarodnom nivou možete pročitati u godišnjem izvještaju o poslovanju za 2019. godinu. Cijeloviti izvještaj o održivosti poslovanja možete naći ovdje.

Securitas na berzi Dionice Securitasa se nalaze na Stockholmskoj berzi, sada NASDAQ OMX Stockholm, od  1991. godine.

*
*