Skip to main content

Mobilna intervencija

Svi timovi su raspoređeni tako da mogu stići u okviru zakonskog roka od 15 minuta.

U slučaju aktiviranja alarma, Securitas dojavni centar prima tu informaciju i istog trenutka obavještava mobilni interventni tim na terenu. Naši timovi stižu na lokaciju u prosjeku za 4 minute. Sva vozila intervencije su pod nadozorom SOC-a putem kojeg se može provjeriti vrijeme odziva na alarm i putanja kretanja vozila.

Zaštitari mobilnog interventnog tima mogu dostaviti digitalne izvještaje sa lica mjesta odmah po dolasku na lokaciju.

Uloga zaštitara iz mobilnog interventnog tima je da spriječe izvršenje kaznenog djela, prikupe potrebne informacije o izvršiocima kaznenog djela u bijegu (opis lica i vozila, pravac kretanja pri bijegu i sl.) te osiguraju lice mjesta do dolaska policije.

Ukoliko klijent ima u okviru usluge panik taster, intervencija odmah dolazi po aktivaciji tastera na ugovorenu lokaciju.

Članovi mobilne intervencije uvijek imaju najbolje rezultate na testovima fizičke spremnosti i gađanja iz vatrenog oružja.

Kad nas najviše trebate, najbrži smo.

An error has occurred while getting captcha image
Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.