Skip to main content

Raiffeisen Banka

Raiffeisen banka je jedna od vodećih finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini. U isto vrijeme je jedan od naših najodanijih i najznačajnijih klijenata.

Raiffeisen banka u BiH

Djelujući na teritoriji cijele BiH, Raiffeisen banka podjednako podržava sve segmente društva i privrede počevši od fizičkih lica, putem kredita za fizička lica, zatim malih i srednjih preduzeća, do najvećih klijenata u zemlji, dajući pozitivan utjecaj na sve oblasti privrede.

Saradnjom do poboljšanja usluga

"Našim klijentima želimo biti pouzdan i siguran partner koji će im ponuditi atraktivne i prihvatljive modalitete finansijskih usluga. Stoga poslujemo u skladu sa  visoko postavljenim standardima koji važe i kod uspostavljanja partnerstava. Pri izboru zaštitarske kuće također imamo visoko postavljene zahtjeve jer sigurnosni aspekti predstavljaju veoma  bitnu kariku u lancu našeg poslovanja. Saradnja sa agencijom Alarm West, današnjim Securitasom, je počela ugradnjom sistema tehničke zaštite, potom uslugama fizičkog obezbjeđenja i obezbjeđenja transporta. Odnos je evaluirao kroz saradnju i zajedničke napore Sektora sigurnosti Banke i rukovodstva Securitasa u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje pruža Agencija. Prihvatanjem sugestija i izvršenjem naloga koje je upućivao naš Sektor sigurnosti, saradnja se širila kako regionalno tako i u pogledu vrste usluga. Zajedničkim angažmanom unaprijedili smo kvalitet usluge fizičke i tehničke zaštite, te transporta novca“, navode iz Raiffeisen banke.

Zajedno poštujemo visoke standarde usluge

„Zadovoljni smo kvalitetom usluga koje pruža Securitas BH, ali vjerujemo da prostor za unaprjeđenje uvijek postoji. Razlike u angažmanu drugih agencija i agencije Securitas BiH uočljive su u pogledu regionalne pokrivenosti, što je nama od velikog značaja. Naime, Securitas BH je u mogućnosti pružiti sve vrste usluga privatne zaštite koje koristi Banka i to na svim područjima u kojima postoje

Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.