Štitimo i mikrokreditne organizacije

2009. godine Mikrokreditna fondacija “EKI” je tražila pouzdanog partnera koji može pružiti uslugu alarmnog nadzora i usluge mobilne intervencije na cijeloj teritoriji BIH. Tada Alarm West, a danas Securitas BH, je bila jedna od vodećih agencija na teritoriji Bosne i Hercegovine i kao takva je bila dobar izbor za potrebe Fondacije.

Saradnja koja se razvija

Od tada do danas rasle su i potrebe klijenta, i ponuda agencije za zaštitu tako da sada Securitas BH obezbjeđuje imovinu i zaposlene u MKF EKI kroz usluge dojavnog centra, mobilne intervencije i održavanja sistema tehničke zaštite. Također agencija za zaštitu je preuzela na sebe obaveze provođenja mjera zaštite propisanih zakonima, sprječavanje opasnosti i štetnosti koji mogu nastati od napada trećih lica, te zaštite od požara uzrokovanog namjerno ili nenamjerno.

MKF EKI

Malim privrednicima u BiH je bio potreban pouzdan partner koji će im olakšati finansiranje njihovih djelatnosti kroz jednostavno kreditiranje. MKF EKI nastala je iz mikrokreditnog programa World Vision International (WVI) još 1996. godine. U martu 2001. godine EKI se registrovala kao lokalna mikrokreditna organizacija koja danas pokriva cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine.

Danas, MKF EKI je jedna od vodećih mikrokreditnih institucija u BiH. EKI krediti i usluge imaju za cilj pokretanje i unapređivanje malog biznisa, obrtništva, uslužne i poljoprivredne djelatnosti, bilo da je ona registrovana ili neregristrovana. Ciljani klijenti su niskoprihodna domaćinstva, žene, osobe sa invaliditetom, povratnici i osobe čiji biznis otvara nova ili održava postojeća radna mjesta. Vizija EKI mikrokreditne organizacije je smanjenje ekonomskih uzroka siromaštva u BiH. Pružamo finansijske usluge i tehničku podršku onima koji nemaju pristup bankarskim uslugama, te poslovima koji kreiraju ili održavaju radna mjesta u cijeloj BiH, gdje god ima potrebe i mogućnosti. EKI-jev osnovni cilj je kreiranje jake i finansijski održive institucije koja će svoj profit reinvestirati u dodatni kreditni kapital.

Poštivanje propisa i unaprijeđenje usluge

EKI mikrokreditna institucija koristi usluge zaštite od agencije članice Securitasa BH već tri godine i smatra da su usluge na zadovoljavajućem nivou. Mišljenje voditelja sigurnosti informacionog sistema, gospodina Harisa Hamidovića je da je vremenom saradnja između sigurnosne agencije i klijenta evoluirala na kvalitativnoj i kvantitavnoj razini. Securitas se vodi stavom da svaka dobra saradnja uvijek može biti i bolja, što se postiže kontinuiranim preispitivanjem i unaprijeđivanjem kvaliteta pruženih usluga. Između ostalog, sve agencije Securitas BH među najvažnijim obavezama imaju pravovoremno i neprekidno usklađivanje sa zahtjevima "Uredbi o mjerama zaštite finansijskih institucija“.

*
*