Skip to main content

MKD "EKI"

2009. godine Mikrokreditna fondacija “EKI” je tražila pouzdanog partnera koji može pružiti uslugu alarmnog nadzora i mobilne intervencije na cijeloj teritoriji BIH.

2009. godine Mikrokreditna fondacija “EKI” je tražila pouzdanog partnera koji može pružiti uslugu alarmnog nadzora i usluge mobilne intervencije na cijeloj teritoriji BIH. Tada Alarm West, a danas Securitas BH, je bila jedna od vodećih agencija na teritoriji Bosne i Hercegovine i kao takva je bila najbolji izbor za potrebe Fondacije.

Saradnja koja se razvija

Od tada do danas rasle su i potrebe klijenta, i ponuda agencije za zaštitu tako da sada Securitas BH obezbjeđuje imovinu i zaposlene u MKF EKI kroz usluge dojavnog centra, mobilne intervencije i održavanja sistema tehničke zaštite. Također agencija za zaštitu je preuzela na sebe obaveze provođenja mjera zaštite propisanih zakonima, sprječavanje opasnosti i štetnosti koji mogu nastati od napada trećih lica, te zaštite od požara uzrokovanog namjerno ili nenamjerno.

MKF EKI

MKF EKI nastala je iz mikrokreditnog programa World Vision International (WVI) još 1996. godine. U martu 2001. godine EKI se registrovala kao lokalna mikrokreditna organizacija koja danas pokriva cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine.

Danas je MKF EKI jedna od vodećih mikrokreditnih institucija u BiH. EKI krediti i usluge imaju za cilj pokretanje i unapređivanje malog biznisa, obrtništva, uslužne i poljoprivredne djelatnosti, bilo da je ona registrovana ili neregristrovana.

Poštivanje propisa i unaprijeđenje usluge

MKF EKI usluge zaštite od agencije članice Securitasa BH već tri godine i smatra da su usluge na zadovoljavajućem nivou. Mišljenje voditelja sigurnosti informacionog sistema, gospodina Harisa Hamidovića je da je vremenom saradnja između sigurnosne agencije i klijenta evoluirala na kvalitativnoj i kvantitavnoj razini.

Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.