Securitas security guard

Finansijske institucije

Agencije Securitasa BH d.o.o. štite više od 87 filijala raznih banaka u cijeloj Bosni i Hercegovini. Također, pružamo osiguranje za mikrokreditne organizacije i osiguravajuća društva.

Kako je regulisano zakonom i na osnovu objektivne potrebe sve banke moraju imati neki vid zaštite. Securitas je spreman za svaku banku napraviti specifično sigurnosno rješenje koje će obuhvatiti zaštitu poslovnica, trezora, punjenje bankomata i transport novca i vrijednosti. Bank su naši najveći klijenti, a Securitas je najveća agencija za zaštitu koja štiti skoro sve banke na BiH tržištu. 

Usluge

Najčešća usluga koju koriste finansijske institucije je fizička zaštita. Ali mnoge banke imaju i kombinovanu usluge Securitasa u BiH.

Zaštita banaka je poseban izazov.

Raiffeisen banka je jedna od vodećih finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini. U isto vrijeme je jedan od naših najodanijih i najznačajnijih klijenata.

Više o saradnji.

Štitimo i mikrokreditne organizacije

2009. godine Mikrokreditna fondacija “EKI” je tražila pouzdanog partnera koji može pružiti uslugu alarmnog nadzora i mobilne intervencije na cijeloj teritoriji BIH.

Kako štitimo Fondaciju EKI