Kombinovana zaštita - optimalna zaštita

Securitas BH ima niz korisnika iz različitih privrednih sektora. Široka lepeza usluga omogućava nam da štitimo korisnike od privatnih stanova, preko banaka, do velikih industrijskih postrojenja. Specifičnost Securitas BH je što može pružiti zaštitu na teritoriji cijele BiH, i čak omogućiti kombinovane ugovore za klijente koji imaju svoje poslovnice u širem regionu.

Pored uobičajenih usluga,

kao što su tehnička i fizička zaštita, za koje je dovoljno da nas pozovete na broj 1303, možemo vam ponuditi i

*
*