Skip to main content

Naša rješenja

Riješenje za naše klijente prilagođavamo procjeni rizika za svaku lokaciju i svakog pojedinca.

Securitas BH ima niz korisnika iz različitih privrednih sektora. Široka lepeza usluga omogućava nam da štitimo korisnike od privatnih stanova, preko banaka, do velikih industrijskih postrojenja. Specifičnost Securitas BH je što može pružiti zaštitu na teritoriji cijele BiH, i čak omogućiti kombinovane ugovore za klijente koji imaju svoje poslovnice u širem regionu.

Pogledajte neka od naših rješenja.
An error has occurred while getting captcha image
Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.