Skip to main content

Ako su vam potrebne naše usluge

Samir Softić

Direktor procesa prodaje - CSO

 • telefon: +387 35 316 611
 • mobitel: +387 61 204 692
Pošalji e-mail

Ili našim menadžerima prodaje koji rade na teritoriji cijele BiH:

Sadudin Agović

Rukovodilac manifestacija i menadžer prodaje

 • telefon: +387 33 789 000
 • mobitel: +387 61 017 000
Pošalji e-mail

Azer Kurtović

Menadžer prodaje

 • telefon: +387 33 789 000
 • mobitel: +387 62 007 722
Pošalji e-mail

Bilal Ahmedspahić

Direktor za sigurnosna rješenja

 • telefon: +387 33 789 000
 • mobitel: +387 61 015 000
Pošalji e-mail

U Sarajevu će vam napraviti besplatnu procjenu rizika i dostaviti ponudu naši menadžeri prodaje:

Adnan Čolaković

Manadžer prodaje Sarajevo 1 (Area 1)

 • telefon: +387 33 789 000
 • mobitel: +387 61 487 064
Pošalji e-mail

Selmin Pamuk

Menadžer prodaje Sarajevo 2 (Area 2)

 • telefon: +387 33 789 000
 • mobitel: +387 61 014 000
Pošalji e-mail

U Tuzlanskom kantonu odmah možete dobiti procjenu i ponudu od menadžera prodaje:

Nedžad Aljić

Menadžer prodaje Tuzla (Area 1)

 • telefon: +387 35 217 029
 • mobitel: +387 61 100 161
Pošalji e-mail
An error has occurred while getting captcha image
Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.