Struktura menadžmenta Securitas BH

Prema pravilima strukture menadžmenta u Securitasu slijedi se pravilo "flat organizacije rukovodnog kadra" odnosno direktno upravljanje uposlenicma na terenu sa što manje administrativnog osoblja.

Više o rukovodiocima vidite pod: Uprava preduzeća, operativni rukovodioci i ostali rukovodioci.