Skip to main content

Struktura menadžmenta

Pravilo strukture menadžmenta u Securitasu je "flat organizacija rukovodnog kadra", odnosno direktno upravljanje uposlenicma na terenu sa što manje administrativnog osoblja. Više o rukovodiocima vidite pod: Uprava preduzeća, operativni rukovodioci i ostali rukovodioci.

Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.