Saradnja sa Misijom OSCE-a u BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pomaže BiH u ispunjenju obaveza, koje je ona preuzela kao država članica OSCE-a, kao i u napredovanju ka ostvarenju svog deklariranog cilja pridruživanja evroatlantskim integracijama.

Mandat Misije OSCE-a u BiH

Misija ima sveobuhvatan i integriran pristup putem svog prisustva na terenu, što odslikava naglasak na razvijanju kohezivnih zajednica i na pravovremenoj identifikaciji prepreka napretku.

Mandat OSCE-a u Bosni i Hercegovini uspostavljen je prema Općem okvirnom sporazumu za mir (skraćenica na engleskom: GFAP), sastavljenom u Daytonu krajem 1995. godine i potpisanom u Parizu, u decembru 1995. godine, radi zaustavljanja sukoba, koji je trajao gotovo četiri godine. Od tada se BiH suočava sa zastrašujućim zadatkom ponovne izgradnje države kao jednog multietničkog, demokratskog društva.

OSCE je jedna od glavnih organizacija odgovornih za pružanje pomoći BiH tokom ove tranzicije, a svoj rad je otpočela u decembru 1995. godine. Kako bi to postigla, Misija je razvila programe u oblasti poticanja razvoja demokratskih političkih institucija na svim nivoima vlasti u BiH, od mjesnog do državnog nivoa.

Tehnička i povremena fizička zaštita Misije OSCE-a u BiH

Agencija za zaštitu ljudi i imovine Alarm West, sada Securitas, pruža usluge tehničke zaštite za potrebe Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini od sredine 1997. godine, a usluge povremenih obilazaka pripadnika fizičke zaštite terenskih ureda Misije od 1. jula 2007. godine.  Misija OSCE-a u BiH veoma je zadovoljna profesionalnim i kooperativnim odnosom Agencije za zaštitu Alarm West/Securitas, njenih zaštitara i tehničkog osoblja, kao i kvalitetnom opremom, ispoštovanim vremenskim rokovima i kvalitetnom uslugom.

"Alarm West/Securitas je kompanija koja u potpunosti zadovoljava suvremene svjetske standarde sa veoma izraženom tendencijom ka daljem napredovanju i praćenju svih tehničkih i tehnoloških dostignuća. S obzirom na dosadašnje iskustvo, može se reći da kompanija Alarm West posjeduje vrhunske kapacitete za bilo koju vrstu poslova vezanih za bezbjednost i osiguranje objekata, kao i veoma kvalitetan servis. Naglašavam da Misija OSCE-a u BiH do sada nije pretrpjela nikakvu materijalnu štetu prouzrokovanu nemarom ili nesavjesnim radom radnika Agencije za zaštitu Alarm West/Securitas." - Edin Mulaganović, Šef sigurnosti Misije OSCE-a u BiH.

*
*