Ambasade

Securitas BH već dugi niz godina obezbjeđuje ambasade i rezidencije više od 15 zemalja koje su smještene u Sarajevu.

Strana predstavništva, ambasade i rezidencije u BiH su u Securitasu našli pravog partnera koji ima globalno iskustvo. Preporuka međunarodno priznatog brenda je u saradnji sa stranim institucijama bila od presudnog značaja, ali i dobra saradnja sa uposlenicima Agencija koje su prethodile Securitasu su također imale utjecaja na produženje ugovara sa mnogim ambasadama.

Usluge

Neke od usluga koje pružamo ambasadama su:

OSCE

Saradnja sa Misijom OSCE-a u BiH

Pročitajte više