Sarajevo

U centralnom uredu u Sarajevu se nalazi sjedište Uprave Securitas BH d.o.o. i centrale agencija Securitas Sigurnost d.o.o. i Securitas Mobile d.o.o.

Ulica: Bačići 3
Grad: Sarajevo
Poštanski broj: 71 000
Država: Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 789 000
Fax: +387 33 789 001