Skip to main content

2011-2020

Novo doba - AWG prelazi u vlasništvo Securitasa.

Nakon kratkih i uspješnih pregovora, u decembru 2010. godine, Securitas AB ulaže sredstva i time postaje 80% vlasnik u AW Grupaciji.

U trenutku prijenosa vlasništva AWG je upravljao radom sljedećih agencija za zaštitu lica i imovine: ALARM WEST d.o.o. Mostar, AWG GAMA SIGURNOST d.o.o. Sarajevo, Agencija za zaštitu ljudi i imovine B.I.G.A. d.o.o. Sarajevo i Eagle sigurnost d.o.o. Sarajevo.

Ugovorom o partnerskoj saradnji koji su sklopljeni između AWG-a d.o.o. i Agencije AWG Banja Luka, koja je nastala spajanjem Alarm West Banja Luka i Gama Sigurnost Banja Luka, AWG je bila najveća organizacija agencija za zaštitu koja je pokrivala ne samo Bosnu i Hercegovinu nego i cijeli region.

Početkom 2011. godine AWG d.o.o. je promijenio svoje ime u Securitas BH d.o.o. i prilagodio svoje poslovanje međunarodnim standardima. Također u prvom kvartalu 2011. godine, 85% vlasništva Agencije Ipon Alpe Adria prelazi u vlasništvo Securitas AB.

Pred kraj godine je došlo i do promjene imena Alarm West d.o.o. Mostar, jedne od agencija kojom upravlja Securitas BH, u Agenciju Securitas d.o.o. Mostar. Promjena imena i vlasničke strukture AWG d.o.o. u Securitas BH nije utjecala na odnose sa partnerskim agencijama.

Pored toga, nabavljena su nova sredstva za rad: koferi za transport novca, preko 30 novih vozila i nove uniforme. U drugoj polovini godine uposleni su uključeni u proces obuke u skladu sa najsavremenijim sistemima zaštite.

Securitas BH je tokom mjeseca novembra 2012. završio proces pripajanja svojih agencija za zaštitu:

  • B.I.G.A. d.o.o. Sarajevo
  • Adria Ipon d.o.o Mostar i
  • Eagle Sigurnost d.o.o. Sarajevo

agenciji Securitas d.o.o. Mostar. Pripajanjem ove agencije prestale su da postoje. Svi uposlenih iz ovih agencija su sada uposlenici Agencije Securitas čime je ova agencija postala najveća agencija u BiH i ima ukupno 1400 uposlenih.

Sav period do 2020. godine je obilježen dodatnim ulaganjem u radna sredstva, unaprijeđenje poslovanja, kontrolu uposlenih.

Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.