Skip to main content

Propisi i procedure

Ovdje možete naći sve važeće interne propise i procedure.

Poštovane kolege,

Securitas je na globalnom nivou potpisnik niza međunarodnih sporazuma. Rezultat toga su interni propisi koji su i u skladu sa bosanskohercegovačkim zakonima.

Svi uposleni moraju biti upoznati sa:

 1. Vrijednostima i načelima Securitasa
 2. Pravilnikom o uniformi
 3. Linijom za integritet

Administrativno osoblje mora poznavati i poštivati sljedeće pravilnike:

 1. Workplace uputstvo i Procedura
 2. Securitasova politika o ljudskim pravima
 3. Securitasova politika o zaštiti okoliša
 4. Securitasova politika o zviždačima
 5. Securitasova politika o usklađenosti tržišnog takmičenja
 6. Antikorupcijska politika
 7. Politika o poklonima
 8. Kodeks ponašanja poslovnog partnera
 9. Instrukcije o sukobu interesa.
Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.