Securitas security guards Bangalore

Securitas u svijetu

Securitas u svijetu objedinjuje svoje poslovanje kroz Securitas Group, odnosno preduzeće koje je na štokholmskoj berzi predstavljeno pod nazivom Securitas AB.

Securitas u svijetu upošljava preko 370,000 ljudi u 58 zemalja svijeta. Glavne usluge koje pruža su: fizička i tehnička zaštita, mobilna intervencija i monitoring, te konsultantske i detektivske usluge. Poseban naglasak u komunikacija sa klijentima se stavlja na kombinovanu i specijaliziranu zaštitu, što znači – prilagođenu potrebama korisnika.

U 2017. godini ukupna prodaja je iznosila MSEK 101,467 ili 19,563 MBAM. Više o poslovanju Securitasa na međunarodnom nivou možete pročitati u godišnjem izvještaju o poslovanju za 2018. godinu. Cijelokupan izvještaj o održivosti poslovanja možete naći ovdje.

Securitas na berzi Dionice Securitasa se nalaze na Stockholmskoj berzi, sada NASDAQ OMX Stockholm, od  1991. godine. Podatake o globalnom položaju preduzeća možete naći na web site-u Securitas-a AB.

Vrijednosti i načela Securitasa.

*
*