Securitas security Madrid

Javni sektor

Javni sektor obuhvata: kulturne, zdravstvene, obrazovne, sportske i druge institucije čiji osnivač je neka od državnih struktura na različitim nivoima vlasti. Securitas štiti mnoge institucije u javnom sektoru u svim kantonima F BiH.

Muzej grada Zenice

Sigurnost je jedna od najvažnijih stvari kada govorimo o muzejima. Cilj je zaštiti neprocjenjive eksponate i građu od krađe, požara, poplave, oštećenja.

Više o zaštiti muzeja u Zenici