Operativni rukovodioci su podjeljeni prema regijama.

Tri su Area managera - regionalna rukovodioca za Bosnu i Hercegovinu, a rukovode sa dvanaest branch managera koji su odgovorni za kvalitetu rada na manjim geografskim područjima. Pored toga, svi operativni rukovodioci su i prodavači Securitasa.