Skip to main content

2006-2010

Ujedinjavanjem vlasništva, ukazala se potreba za formiranjem zajedničkih službi i potpuno nove organizacije unutar agencija. U godinama koje slijede je to rezultiralo krovnim preduzećem - AWG d.o.o.

AWG ulaže u kupovinu Agencije B.I.G.A. Agencija za zaštitu lica i imovine B.I.G.A. d.o.o. Sarajevo je pokrivala primarno tržište u kantonu Sarajevo. Pružala je usluge zaštite maloprodaje i nekolicine banaka.

Nije zanemariva činjenica da je agencija B.I.G.A. je osnivač agencije Gavran d.o.o. iz Zenice. Ulaganjem u B.I.G.U. učrvšćena je pozicija grupa agencija i na području Zeničko-dobojskog kantona. Iako je Agencija za zaštitu lica Gavran imala svega 20 uposlenih i manji broj klijenata uključenjem ovih zaštitara u grupaciju, unaprijeđene su njihove usluge i standardi.

2008. godine je Alarm West Group - AWG je uložio u većinsko vlasništvo u Agenciji Eagle sigurnost d.o.o. Sarajevo. Iste godine ostala vlasništva Mirsada Ćatića se ustupaju jednom pravnom licu: Alarm West Group-u.

Ulaskom Agencije Eagle u porodicu AWG agencija, broj uposlenih se povećao na 1300 i 95% tržnih centara Mercatora BH je tom promjenom vlasništva bilo pod zaštitom AWG agencija.

Agencija Adria Ipon Security je svojom pozicijom na tržištu postala ozbiljan konkurent mnogom agencijama posebno uzevši u obzir činjenicu da je imala poslovnice u dovoljnom broju kantona kako bi mogla pokriti teritoriju cijele F BiH.

Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.