Skip to main content

Otvoreni konkursi

Trenutno se možete prijaviti na konkurs za radno mjesto Zaštitar fizičke zaštite - čuvar. Veći broj uposlenih je potreban u Tuzlanskom kantonu. Popunite formular, pozvaćemo vas na razgovor.

Posjedujete certifikat:
An error has occurred while getting captcha image

U skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast, opšti uvjeti za zapošljavanje u Agencijama za zaštitu su:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da imaju certifikat za obavljanje poslova fizike ili tehničke zaštite, 
 • da su tjelesno i duševno sposobni obavljati poslove zaštite (ljekarsko uvjerenje),
 • da imaju najmanje završenu srednju školu:
  • za poslove fizičke zaštite srednju školu bilo kojeg smjera,
  • za poslove tehničke zaštite treba imati školu tehničkog smjera (4 godine),
  • za odgovorno lice najmanje višu školsku spremu,
 • da se protiv lica ne vodi krivični postupak, da nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno da nije oglašeno odgovornim za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja,
 • ne može biti lice koje je bilo koji organ za provođenje zakona u BiH otpustio zbog nesavjesnog vršenja dužnosti i
 • ne može biti lice koje je COMSFOR smijenio iz vojne službe.

 

Mi smo Securitas

Mi pomažemo da vaš svijet bude sigurnije mjesto

Pročitaj više
Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.