Securitas security guard Hongkong

Hoteli

Osiguranje velikih hotela je često povjereno unutrašnjim službama obezbjeđenja, međutim kada je riječ o manjim hotelima, onda je angažman zaštitarske agencije nezaobilazan faktor u obezbjeđenju sigurnosti u hotelu.

Usluge

koje obezbjeđujemo za hotele:

Hotel Central - zaštita po mjeri

Hotel Central je jedan od najljepših i najstarijih hotela u Sarajevu koji je orijentiran gostima sa posebnim zahtjevima. Securitas BH pruža usluge fizičke i tehničke zaštite ovom hotelu kroz svoju agenciju AWG Gama Sigurnost.

Više o zaštiti hotela