Intervencijski timovi

Securitas u BiH ima 73 intervencijska tima širom BiH.

Intervencijski timovi

Izuzetno obučeni, opremljeni timovi od dva člana u vozilima spremni su u najkraćem mogućem vremenu biti na lokaciji sa koje se oglasio alarm. Securitasove intervencije dnevno odgovore na skoro 400 poziva.

U slučaju aktiviranja alarma, naš dojavni centar prima tu informaciju i istog trenutka obavještava mobilni interventni tim na terenu. Naši timovi stižu na lokaciju u prosjeku za 4 minute. Ovisno o ugovorima sa klijentima, obavezujemo se naoružani zaštitari iz mobilnog interventnog tima stići na mjesto aktiviranja alarma u najkraćem vremenskom roku, a najduže u zakonski predviđenom vremenu od 15 min.

Zadatak intervencije

Uloga zaštitara iz mobilnog interventnog tima je da spriječe izvršenje kaznenog djela, prikupe potrebne informacije o izvršiocima kaznenog djela u bijegu (opis lica i vozila, pravac kretanja pri bijegu i sl.) te osiguraju lice mjesta do dolaska policije. Članovi mobilne intervencije uvijek imaju najbolje rezultate na testovima fizičke spremnosti i gađanja iz vatrenog oružja.

 

Štitimo i mikrokreditne organizacije

2009. godine Mikrokreditna fondacija “EKI” je tražila pouzdanog partnera koji može pružiti uslugu alarmnog nadzora i mobilne intervencije na cijeloj teritoriji BIH.

Kako štitimo Fondaciju EKI

Privatan stan - korisnik Emrić

Gospodin Eldar Emrić je naš dugogodišnji klijent kome pružamo usluge zaštite privatnog stana.

Više o zaštiti stana
*
*