Securitas security guard Amsterdam

Fizička zaštita

Fizička zaštita podrazumjeva prisustvo čuvara na objektu koji štiti ljude i imovinu od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja. Poslove fizičke zaštite obavljaju obučeni i certificirani zaštitari u skladu sa zakonima i u skladu sa ugovorom.

 

Naši zaštitari

Securitas ima preko 1900 certificiranih i educiranih zaštitara koji rade poslove fizičke zaštite u finansijskim institucijama, bolnicama, školama, preduzećima, ambasadama... Svi naši zaštitari su edukovani na polju zaštite na radu i protivpožarne zaštite, a specijalizovani dio zaštitara je edukovan od strane ovlaštenog organa za Basic live suport odnosno pružanju hitne pomoći do dolaska liječnika.

U slučajevima dodatnih zahtjeva spremni smo obezbjediti zaštitare koji govore strane jezike, poznaju borilačke vještine, imaju razne certifikate i dozvole o položenim specifičnim kursevima.

Dodatne provjere zaštitara

Tokom cijele godine vrše se provjere psihofizičkih sposobnosti, poznavanja zakonskih ovlaštenja, upotrebe fizičke sile, upotrebe vatrenog oružja. Na osnovu rezultata provjera zaštitari se raspoređuju na pojedine objekte i sektore rada.

 

*
*