Dojavno-operativni centar

Securitasov dojavno-operativni centar je jedan od najvećih na Balkanu.

Securitasov dojavni-operativni centar (DOC)

Securitasov DOC je jedinstven centar te vrste u regionu, osposobljen da istovremeno prihvati 30 alarmnih signala. Zadatak DOC-a je praćenje i koordinacija svih sistema tehničke zaštite koji su priključeni na naš centar, zatim svih vozila i transporta vrijednosti koje obezbijeđuju naše agencije, rukovođenje interventnim ekipama, praćenje rada timova fizičke i tehničke zaštite, te neometana komunikacija sa javnim službama kao što su policija, hitna pomoć, vatrogasci i slično.

Pogodnosti za klijente

Klijenti imaju on-line pristup bazi podataka - arhiv od 250 događaja sa štićenog objekta koji je moguće printati u obliku izvještaja po različitim vremenskim intervalima. Moguća je i SMS informisanje o svim situacijama koje se dešavaju na objektu kao što su: nestanak struje ili alarmne situacije, ali i redovni događaji kao što su otvaranja i zatvaranja poslovnih objekata.

*
*