Zaštitar na poslovima fizičke zaštite

Zahvaljujući proširenju poslova, pojavila se potreba za upošljavanjem zaštitara na poslovima zaštitara fizičke zaštite u Agenciji Securitas.

USLOVI:

  • da ste državljanin Bosne i Hercegovine,
  • da posjedujete Certifikat za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine izdat u FMUP,
  • da imate minimalno SSS,
  • da se protiv vas ne vodi krivični postupak.

Ukoliko pored ovoga mislite da su vaše osobine: odgovornost, poštenje, komunikativnost i ljubaznost, Vi ste idealan kandidat za naš tim.

Prijavu možete popuniti na ovoj internet stranici ili lično na adresi: Bačići 15, 71000 Sarajevo.

Molimo ispunite formular za prijavu na ovo radno mjesto:
*
*
*
*
*
*
Adresa stanovanja (CIPS):
*
*
Adresa stanovanja (u slučaju da se razlikuje od CIPS adrese):
*
*
*
*

Bračni status:

*
*

Da li imate položen vozački ispit?

*
*
*

Da li imate certifikat fizičke zaštite?

*

Da li imate certifikat tehničke zaštite?

*

Da li imate certifikat odgovorne osobe?

*
*
Navedite prethodno radno iskustvo:
*
*
*
*

Da li ste RVI/član porodice poginulog borca?

*
*
*
*
*
*