Kako postati dio tima?

Obavezno je posjedovati certfikat fizičke ili tehničke zaštite kako biste obavljali poslove u agencijama za zaštitu.

Mi u Securitasu vjerujemo da je budućnost kompanije u vještinama koje posjeduju naši uposleni. Garantujemo nepristrasnu selekciju svih kandidata koji se prijave.

Jedostavna prijava putem web stranice

Proces prijave počinje prvenstveno popunjavanjem aplikacije od strane zainteresovanih osoba, koja se može dostaviti putem pošte, lično u prostorijama Securitasa ili u jednoj od njenih poslovnih jedinica kao i popunjavanjem formulara na website-u.

Testiranje svih kandidata je obavezno

Shodno potrebama kompanije za novim uposlenicima vrši se periodično testiranje kandidata koji je prvi korak selekcije. Testiranje kandidata sastoji se u provjeri fizičke spremnosti kandidata, teorijskoj provjeri znanja iz oblasti poznavanja Zakona o agencijama za zastitu ljudi i imovine i psihotestu.

Svi kandidati koji prođu proces testiranja biće pravovremeno obaviješteni o rezultatima i eventualnom zaposlenju.

Pozovite naš ured u Sarajevu na broj telefona +38733789000.