15. juli 2015

Saopštenje vezano za događaje u Potočarima 11.7.15. godine

Vezano za navode i neprecizne informacije objavljene u pojedinim medijima o
učešću preduzeća Securitas u obezbjeđenju Komemoracije u Potočarima 11.7.2015.
godine, zvanično saopštenje Agencije Securitas je slijedeće:

Agencija za zaštitu Securitas d.o.o. Mostar je u vlasništvu Securitasa AB, Švedska. Vlasnici Securitasa AB su 24.274 dioničara, većina vlasništva pripada investitorima i korporacijama, a ostatak je u vlasništvu privatnih lica. Securitas ima ukupno preko 320.000 uposlenih u 53 zemlje svijeta od kojih je jedna i Bosna i Hercegovina.

U BiH, direktor Agencija za zaštitu Securitas je Valdin Jažić. Mirsad Ćatić je jedan od članova Uprave Agencije. Pored njih, Uprava ima još četiri člana koji zajedno rukovode poslovnom politikom preduzeća.

Agencija Securitas u BiH nije uzela učešće u obezbjeđenju, niti je preuzela ikakve ugovorne obaveze vezano za obezbjeđenje Komemoracija – dženaze koja je održana u Potočarima 11.7.15. godine.

Nekoliko mjeseci ranije Agencija je dobila upit za angažman od Organizatora, međutim na osnovu sigurnosne procjene i drugih elemenata presudnih za poslovne odluke međunarodnog preduzeća Securitas, Uprava preduzeća je donijela odluku da Securitas ne može preuzeti ugovorne obaveze i dužnosti koje su u domenu djelatnosti agencija za zaštitu i obezbjeđenje. Članovi Uprave Securitasa su bili otvoreni za pomoć i podršku, ali ne i poslovni angažman, što je saopšteno i Organizacionom odobru i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. Securitas, kao društveno odgovorno preduzeće, na globalnom nivou je uvijek spremno dati podršku projektima i pojedincima koji su od značaja za lokalnu zajednicu. Vođeni tom politikom Uprava Agencije Securitas je dala dopuštenje direktoru Agencije i saradniku za organizaciju manifestacija u Securitasu da daju svoj doprinos Organizatoru i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela aktivnostima koje neće biti u sukobu sa odredbama Vrijednosti i načela Securitasa, te zakona.

Sve dalje aktivnosti, kao što je komunikacija sa uposlenicima Agencije i podugovarača, zatim priprema spiska volontera koji su spremni pomoći Organizatoru i Direkciji je sasvim neovisno o svom angažmanu u Securitasu obavio saradnik Securitasa koji inače radi na poslovima pripreme osiguranja manifestacija.

Uprava je neposredno pred obilježavanje Godišnjice obaviještena da se određeni broj uposlenika Agencije Securitasa, te podugovarača javio da dobrovoljno radi na poslovima redara. Svaki dalji angažman, raspored i dodijeljene dužnosti pomenutih osoba na dan 11.7.15. godine u Potočarima je bio isključivo u nadležnosti odgovornih za sigurnost obilježavanja Godišnjice.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju je Odjel marketinga i komunikacija Securtiasa BH.