Izmjene članova Uprave

19. februar 2020

Tokom protekle godine došlo je do izmjena u članstvu Uprave preduzeća Securitas BH.

Novi članovi Uprave su:

predsjednik i direktor preduzeća - Edin Hukić

Članovi Uprave:

Vladin Jažić, rukovodilac operacija

Mirsada Ćatić, direktor finansija

Zlatko Prndelj, rukovodilac za rizik

Samir Softić, direktor prodaje