1. august 2015

Promjena sjedišta Agencije

Obavještavamo klijente i saradnike Agencije za zaštitu lica i imovine d.o.o. Mostar, da je Agencija promijenila sjedište, te da je od sada sjedište u Sarajevu. Adresa sjedišta je Bačići 15, 71 000 Sarajevo.

Ostale informacije o preduzeću ostaju iste i možete ih pronaći ovdje.