Finansijski izvještaj Q2 2015

15. septembar 2015

Kratak pregled finansijskog izvještaja Securitas AB za period januar - jun 2015. godine

april-jun 2015.
• Ukupna prodaja MSEK 19 875 (17 120)
• Organski rast prodaje 4 posto (3)
• operativni prihod prije amortizacije MSEK 926 (788)
• Operativna marža 4,7 posto (4,6)
• Zarada po dionici 1,51 SEK (1.23)

januar-juni 2015.
• Ukupna prodaja MSEK 39 361 (33 231)
• Organski rast prodaje 5 posto (2)
• Operativni prihod prije amortizacije MSEK 1 835 (1 526)
• Operativna marža 4,7 posto (4,6)
• Zarada po dionici 2,96 SEK (2.36)
• Gotovinski tok / neto dug 0,19 (0,20)

 

Komentari Predsjednika UpraveSecuritasa AB - Alfa Göranssona:

„Organska prodaja je i dalje jaka, zahvaljujući povoljnim uslovima na tržištu u SAD, pozivitnim razvojem na važnim tržištim au Evropi, te unaprijeđenju mikroekonomije u Španiji.

Operativna marža je poboljšana u odnosu na prošlu godinu i zarada po dionici je porasla 10 posto, nakon primjene kursa.

Tehnologija mijenja karakteristike sektora privatne zaštite.”