Posjeta Alfa Goranssona BiH

20. septembar 2012

U srijedu 5. Septembra 2012. Godine Securitas BH posjetili su gospodin Alf Goransson, President & CEO Securitas AB (predsjednik Uprave i generalni direktor Securitas AB), Pawel Rafalski, President Securitas Security Services Eastern Europe (direktor Sektora Securitas Istočna Evropa) i Marcus Andersson, Finance Manager and Controller Eastern Europe (direktor Sektora finansija Securitas Istočna Evropa).

Securitas  u Rumuniji, Hrvatskoj i BiH

Početak septembra je u gospodin Goransson je posvetio posjeti Securitasa u Istočnoj Evropi i pored Bosne i Hercegovine posjetio je Securitasovu agenciju u Hrvatskoj – Zvonimir Security, te Securitas u Rumuniji. Kako su ostale posjeti bile više orjentirane pregledu stanja na tržištu privatne zaštite, i odnosa sa klijentima u BiH je posebna pažnja posvećena predstavljanju upravne strukture i rukovodnog kadra.

Moderni trendovi upravljanja

Gospoda Goransson i Rafalski su razmjenili svoja iskustva u načinim uprave u Securitasu globalno i lokalno sa rukovodiocima iz BiH. Predstavljene su i nove razvojne tendencije na međunarodnom nivou kada je u pitanju upravljanje i rukovođenje i posebno je stavljen osvrt na prodaju i saradnju sa klijentima. Individualizirani pristup svakom klijentu je odnedavno internacionalana krilatica Securitasa, a od samih početaka je to bio princip poslovanja Alarm West iz koga je izrastao AWG čija vrijednost na tržištu mu je i omogućila ulazak u Securitas AB.

Članovi upravnog odbora Securitas BH su predstavili svoj rad svojim pretpostavljenima. Securitas BH je već od samog ulaska u Securitas Group bio prepoznatljiv po svojoj sveobuhvatnoj ponudi usluga po principu „Sve na jednom mjestu“ što nije karakteristično za mnoge Securitase na državnim nivoima koji su primarno orjentirani ponudi fizičke zaštite. Bosanskohercegovački Securitas može obezbijediti i fizičku i tehničku zaštitu, kao i sigurnosni inženjering, transport novaca, usluge dojavno operativnog centra i interventnih timova za svakog klijenta. Rukovodstvo Securitasa BH je ponosno predstavilo svoje nove proizvode: vozilo za snimanje na terenu, SOS Securitas i Rent Alarm koji se i na internacionalnom nivou smatraju uspješnim sigurnosnim rješenjima. Posebnos Securitasa BH je što nije isključiv u smislu klijenata i ne nudi svoje usluge samo onima koji imaju potrebu za specijaliziranim i kompleksnim sistemima zaštite, kao što su velika preduzeća i banke, već je spreman pružiti usluge zaštite i malim preduzećima, obrtima, kućanstvima, fizičkim licima...

Malo tržište - značajan uspjeh

Iako su ove informacije poznata činjenica za Upravu Securitasa Groupa, posebnu težinu su nosile prezentacije u kojima su predstavnici uprave Securitas BH predstavili svoje rezultate koji su izuzetni u odnosu na stanje na tržištu i veličinu Securitasa BH u komparaciji sa Securitas Group i ostalim agencijama za zaštitu u BiH. Također predstavljanje na licu mjesta u centrali Securitasa BH koja se nalazi u Sarajevu je dalo detaljnu sliku manadžerima koji su smješteni u Štokholmu gdje se nalazi centrala Securitas BH za cijeli svijet. Gospodin Goransson je komentarisao predstavljanje riječima „miris je naše najposebnije čulo i po mirisima se pamti i godinama kasnije prepoznaje mjesto i situacija“  imajući na umu utisak koji je ostavio bosanskohercegovački Securitas na njega. Objasnio je to time da organizaciona struktura, posvećeno rukovodstvo, predanost inovaciji i kvaliteti „odiše“ iz prezentacija o Securitasu BH i da je izuzetno zadovoljan ukupnim radom Securitas u BiH.