21. februar 2020

Od februara 2020. godine Agencija Securitas Sigurnost d.o.o. Sarajevo je pripojena Agenciji Securitas d.o.o. Sarajevo.

Ovom promjenom u osnovačkoj strukturi, Agencija Securitas postaje pravni nasljednik Agencije Securitas Sigurnost i od 20.2.2020. Agencija Securitas Sigurnost je brisana u sudskom registru.