Vijesti

Ovdje možete pročitati vijesti i zvanična saopštenja Securitasa BH.

Kontakt:
Daniela Gogić
Direktor za marketing i komunikacije
Securitas BH
Telefon: +387 (0)33 789 000
Mob: +387 (0)61 107 121
daniela.gogic@securitas.ba