Daniela Gogić

Direktor marketinga, komunikacija i interne kontrole

Daniela Gogić, mr.sci humanističkih nauka, rođena je u Sarajevu 1972. godine. Diplomirala na ASU Sarajevo 2000, odsjek filmska i pozorišna režija. Od 1992. godine radi kao slobodni umjetnik – reditelj, filmski selektor i kritičar, urednik u elektronskim i štampanim medijima, prevodilac engleskog jezika... Od 2008. zaposlena na mjestu direktora marketinga AWG, kasnije Securitasa BH.  Od početka 2016. godine odgovorna za kontrolu u okviru Securitasa BH i agencija.