Kenan Bećirović

Supervizor procesa usluge "Monitoring"

Rođen u Sarajevu 1981.godine gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. 2004. godine diplomirao na Fakultetu kriminalističkih nauka na odsjeku Policijski studij.

Od početka 2004. godine do danas radi u Agencijama Securitas-a na različitim poslovima: od fizičke zaštite, transporta novca do operatera Monitoring Centra, trenuto radi kao supervisor procesa usluge Monitoring.