Mevludin Zukić

Branch Manager Sar-SSB - Area 2.

Rođen 1978. godine u Sarajevu. U agenciji Alarm West počeo sa radom 2003 godine. Do danas obavljao poslove zaštitara, vođe tima, operativnog administratora u grupacijama agencija. 2018. godine učesnik prvog SMT BH i nakon toga imenovan za branch managera oblasti SAR SSB koji se proteže na četri kantona (deset gradova): Sarajevski kanton (Hadžići i Ilijaš), Hercegovačko-Neretvanski (Konjic i Jablanica ), Srednjobosanski (Fojnica, Kiseljak, Kreševo) i Zeničko-Dobojski (Breza, Vareš i Visoko).