Bilal Ahmedspahić

je rukovodilac Area 1 - područje koje obuhvata Sarajevski kanton i sjeverozapad BiH.

Bilal Ahmedspahić je rođen u Brezi 1976. godine. 2010. godine završio Nastavnički fakultet i stekao zvanje Sportski menadžer. Radio i u F MUP-u, na obezbjeđenju Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, a od početka 2003. godine do danas radi u Agencijama Securitas-a na različitim poslovima: od fizičke zaštita do transporta novca, a već nekoliko godina ima iskustvo na rukovodnim pozicijama.

Direktni je rukovodilac branch managerima: Fadilu Zoloti, Selminu Pamuku, Adisu Džehoviću, Adnanu Čolakoviću i Edinu Šušnjaru.