Securitas security

Securitas BH

je krovno preduzeće koje upravlja radom dvaju agencija za zaštitu: Securitas d.o.o. i Securitas Mobile d.o.o. Sarajevo.

Preduzeće Securitas BH d.o.o. je pravni naslijednik grupacije Alarm West Group - AWG koja je osnovana 2010. godine u cilju objedinjenja i kordinacije poslovanja 7 agencija za zaštitu koje su imale istog vlasnika. Ulaganjem Securitasa AB iz Štokholma, AWG postaje dio međunarodne porodice preduzeća za privatnu zaštitu i mijenja naziv u Securitas BH. Sjedište preduzeća je u Sarajevu na adresi Bačići 3.  

*
*

Sudsko rješenje: 065-0-Reg-11-001720

ID: 4201060260001

PDV: 201060260001

Raiffeisen banka 1610000053830064

UniCredit banka 3389002200030917

Intesa Sanpaolo banka 1549222001960830