Securitas security guard Munich

Agencija za zaštitu lica i imovine Securitas Sigurnost d.o.o.

Securitas Sigurnost je treća agencija Securitasa BH.

Securitas Sigurnost je najmlađa agencija u porodici Securitasa u BiH.

Ova agencija upošljava najveći broj zaštitara unutar grupacije. Riječ je o uposlenicima koji prije svega rade na poslovima fizičke zaštite. Ova agencija svoje sjedište ima na adresi Bačići br. 3 u Sarajevu.

MBS:

65-01-0317-17

ID: 4202362300009

PDV: 202362300009

Addiko banka 3060002893738502