Securitas security guard Denmark

Agencija za zaštitu lica i imovine Securitas Mobile d.o.o.

Agencija Securitas Mobile je pravni nasljednik Agencije Gama Sigurnost.

Agencija Gama Sigurnost koje je jedna od najstarijih agencija u BiH.

Agencija Gama Sigurnost je na početku svog poslovanja uglavnom štitila klijente na teritoriji Sarajevskog Kantona. Ulaskom u AWG grupaciju širi svoje poslovanje na cijelu BiH i mijenja ime u AWG Gama Sigurnost. Taj naziv zadržava i nakon ulaganja Securitasa AB u bosanskohercegovačku grupaciju AWG. U aprilu 2017. godine ova agencija mijenja svoj naziv u Agencija Securitas Mobile i time postaje dio velike porodice Securitas brenda. Adresa sjedišta agencije je u Ulici Bačići 3, Sarajevo.

MBS:

65-01-0358-10

ID: 4201582390002

PDV: 201582390002

Raiffeisen banka 1610000088770046

Unicredit banka 3383202250282154

IntesaSanpaolo banka 1540012000412055