Securitas security guard Amsterdam

Securitas u BiH

Securitas BH d.o.o. je najveća grupacija agencija za privatnu zaštitu lica i imovine u Bosni i Hercegovini. Imamo preko 4000 klijenata i 2000 zaposlenih koji čuvaju preko 6000 lokacija.

Securitas BH d.o.o.je osnivač dvije agencije za zaštitu lica i imovine:

Za sve vrste klijenata, pružamo kombinovanu zaštitu koja obuhvata: fizičku i tehničku zaštitu, dojavno-operativni centar, intervencijske timove, transport novca i vrijednosti, zaštita lica i sigurnosni inženjering.

Agencije posluju u 17 poslovnica u Bosni i Hercegovini.

*
*