Podrška zajednici

Od svog osnivanja agencija za zaštitu Alarm West, koja je u 15 godina prerasla u veliko preduzeće i 2010. godine postala dio velike Securitas porodice, uvijek je davala podršku lokalnoj zajednici u vidu sponzorstva i donacija. Posebnu pažnju smo uvijek posvećivali obrazovanju mladih, promociji sporta i kulturi. Ponosni smo na rezultate svih naših prijatelja kojima smo pomogli u vidu sponzorstva ili donacije.

Ukoliko planirate neku aktivnost za koju smatrate da je Securitas u BiH može sponzorski ili donatorski podržati tokom 2018. godine, molimo vas da pošaljete svoj upit na info@securitas.ba