Politika o štetnim emisijama

Cilj Politike o štetnim emisijama je obezbijediti da sve aktivnosti Securitasa budu usmjerene ka tome da se se umanje ili potpuno eliminiraju sve vrste emisija štetnih za prirodu u cijelini.

Cijeloviti tekst politike možete naći ovdje.