2014.

Najveći uspjeh koji je obilježio 2014. godinu je povećanje primanja zaštitarima. Godinu samo završili sa 2300 klijenta i preko 1900 uposlenih.

Najzaslužnija za ovaj uspjeh je činjenica da su kolege zadužene za prodaju uložile izuzetan trud čime je povećan broj novih klijenata, ali je povećana i prodaja postojećim klijentima. Pored ovoga, nova usluga video nadzora za klijente je omogućila prilagođavanje usluga i cijena klijentima što je omogućilo bolju produktivnosti i profitbilnost. Svi uposleni su prošli drugi krug obuke koja je sada obuhvatila posebnu obuku u rukovanju vatrenim oružjem, zatim rekaciju u vanrednim situacijama i pisanje izvještaja. Također je svaki uposleni imao priliku odgovoriti na pitanja anekete za uposlenike koja je organizovana na globalnom nivou.

*
*