2012.

U augustu je Alf Goransson, CEO Securitasa za cijeli svijet, posjetio sjedište Securitasa BH u Sarajevu. Počela je edukacija svih uposlenih u novembru 2012.

Ova godina je i vrijeme kada je započeta i završena: izmjena brenda za agenciju Ipon Adria Security i reorganizacija kojom je smanjen broj agencija koje su sastavni dio preduzeća Securitas BH sa 5 na dvije.

Uspostavljenje preciznih sistema određivanja, obuke i kontrole kvalitete usluge za sve vrste zaštite u agencijama Securitasa BH znači veliko ulaganje u zaposlene. Posebna pažnja je posveće obuci, dadatnim provjerama znanja i kontroli uposlenika na njihovim radnim mjestima. Nabavljeno 35 novih intervencijskih vozila, implementiran sistem elektro-hemijske zaštite u blindiranim vozilima sa najsuvremenijim koferima. Sve naše klijente zaštitili smo polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti za sve usluge koje im pružamo što je jedinstven slučaj u Bosni i Hercegovini. Angažirana je specijalistička firma za testiranja i provjere prilikom zapošljavanja, kao i za obavljanje redovne i zakonom propisane edukacije i obuke.

Securitas BH je tokom mjeseca novembra završio proces pripajanja svojih agencija za zaštitu:

  • B.I.G.A. d.o.o. Sarajevo
  • Adria Ipon d.o.o Mostar i
  • Eagle Sigurnost d.o.o. Sarajevo

agenciji Securitas d.o.o. Mostar. Pripajanjem ove agencije prestale su da postoje. Svi uposlenih iz ovih agencija su sada uposlenici Agencije Securitas čime je ova agencija postala najveća agencija u BiH i ima ukupno 1400 uposlenih.

Veliko nam je zadovoljstvo da smo učestvovali u promociji zdravog života i dana bez automobila u okviru Sarajevskog polumaratona. Poseban dio ove manifestacije bila je Securitasova trka - Securitas Fun Run, duga 4 km.

*
*