2012.

U augustu je Alf Goransson, CEO Securitasa za cijeli svijet, posjetio sjedište Securitasa BH u Sarajevu. Počela je edukacija svih uposlenih u novembru 2012.

Ova godina je i vrijeme kada je započeta i završena: izmjena brenda za agenciju Ipon Adria Security i reorganizacija kojom je smanjen broj agencija koje su sastavni dio preduzeća Securitas BH sa 5 na dvije.

Uspostavljenje preciznih sistema određivanja, obuke i kontrole kvalitete usluge za sve vrste zaštite u agencijama Securitasa BH znači veliko ulaganje u zaposlene. Posebna pažnja je posveće obuci, dadatnim provjerama znanja i kontroli uposlenika na njihovim radnim mjestima. Nabavljeno 35 novih intervencijskih vozila, implementiran sistem elektro-hemijske zaštite u blindiranim vozilima sa najsuvremenijim koferima. Sve naše klijente zaštitili smo polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti za sve usluge koje im pružamo što je jedinstven slučaj u Bosni i Hercegovini. Angažirana je specijalistička firma za testiranja i provjere prilikom zapošljavanja, kao i za obavljanje redovne i zakonom propisane edukacije i obuke.

*
*