2011.

Početkom ove godine AWG d.o.o. je promijenio svoje ime u Securitas BH d.o.o. i prilagodio svoje poslovanje međunarodnim standardima. Također u prvom kvartalu 2011. godine, 85% vlasništva Agencije Ipon Alpe Adria prelazi u vlasništvo Securitas AB.

Pred kraj godine je došlo i do promjene imena Alarm West d.o.o. Mostar, jedne od agencija kojom upravlja Securitas BH, u Agenciju Securitas d.o.o. Mostar. Promjena imena i vlasničke strukture AWG d.o.o. u Securitas BH nije utjecala na odnose sa partnerskim agencijama.

Pored toga, nabavljena su nova sredstva za rad: koferi za transport novca, preko 30 novih vozila i nove uniforme za sve izvan Sarajevskog kantona. U drugoj polovini godine uposleni su uključeni u proces obuke u skladu sa najsavremenijim sistemima zaštite.

*
*