2010.

Nakon kratkih i uspješnih pregovora, u decembru 2010. godine, Securitas AB ulaže sredstva i time postaje 80% vlasnik u AW Grupaciji.

U trenutku prijenosa vlasništva AWG je upravljao radom sljedećih agencija za zaštitu lica i imovine: ALARM WEST d.o.o. Mostar, AWG GAMA SIGURNOST d.o.o. Sarajevo, Agencija za zaštitu ljudi i imovine B.I.G.A. d.o.o. Sarajevo i Eagle sigurnost d.o.o. Sarajevo.

Ugovorom o partnerskoj saradnji koji su sklopljeni između AWG-a d.o.o. i Agencije AWG Banja Luka, koja je nastala spajanjem Alarm West Banja Luka i Gama Sigurnost Banja Luka, AWG je bila najveća organizacija agencija za zaštitu koja je pokrivala ne samo Bosnu i Hercegovinu nego i cijeli region.

*
*