2008. - 2009.

2008. godine je Alarm West Group - AWG je uložio u većinsko vlasništvo u Agenciji Eagle sigurnost d.o.o. Sarajevo. Iste godine ostala vlasništva Mirsada Ćatića se ustupaju jednom pravnom licu: Alarm West Group-u.

Ulaskom Agencije Eagle u porodicu AWG agencija, broj uposlenih se povećao na 1300 i 95% tržnih centara Mercatora BH je tom promjenom vlasništva bilo pod zaštitom AWG agencija.

Agencija Adria Ipon Security je svojom pozicijom na tržištu postala ozbiljan konkurent mnogom agencijama posebno uzevši u obzir činjenicu da je imala poslovnice u dovoljnom broju kantona kako bi mogla pokriti teritoriju cijele F BiH.

*
*