2007.

Agencija za zaštitu lica i imovine B.I.G.A. d.o.o. Sarajevo je pokrivala primarno tržište u kantonu Sarajevo. Pružala je usluge zaštite maloprodaje i neoklicine banaka.

Nije zanemariva činjenica da je agencija B.I.G.A. je osnivač agencije Gavran d.o.o. iz Zenice. Ulaganjem u B.I.G.U. učrvšćena je pozicija grupa agencija i na području Zeničko-dobojskog kantona. Iako je Agencija za zaštitu lica Gavran imala sve 20 uposlenih i manj broj klijenata uključenjem ovih zaštitara u grupaciju, unaprijeđene su njihove usluge i standardi.
*
*